10 CÂU NÓI KHIẾN MÌNH THAY ĐỔI BẢN THÂN RẤT NHIỀU.

Đặng Đức Anh

Inspiration

Change your mind - change your life.

16 Tháng Chín, 2018

10 CÂU NÓI KHIẾN MÌNH THAY ĐỔI BẢN THÂN RẤT NHIỀU.

10 CÂU NÓI KHIẾN MÌNH THAY ĐỔI BẢN THÂN RẤT NHIỀU.

Chúng luôn là kim chỉ nam cho từng quyết định, suy nghĩ và hành động của mình.

1- Có hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời, một là ngày bạn được sinh ra, ngày thứ hai là khi bạn xác định được SỨ MỆNH cuộc đời mình.

2- Tri thức không phải là sức mạnh. Sử dụng được tri thức mới là sức mạnh.

3- Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực.

4- Bố mẹ luôn mong muốn con cái mình thành công nhưng thành công ở lĩnh vực nào thì không quan trọng lắm (đương nhiên là phải hợp pháp).

5- Trong tình yêu, con trai quan trọng sự tự do còn con gái là sự để tâm.

6- Những thứ ta mong muốn ở phía bên kia của nỗi sợ hãi.

7- Cách bạn làm một việc là cách bạn làm tất cả mọi việc.

8- Thái độ không phải là tất cả nhưng thái độ sẽ giúp bạn trở nên khác biệt.

9- Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá và gượng ép chỉ làm sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa hoặc phải bù lại bằng một việc đúng khác.

10- Quan trọng là làm được chứ không phải là nói được hay nghĩ được.