CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

Nguyễn Đức Anh

Sharing

Những từ lóng được dùng trong anh Mĩ

15 Tháng M. một, 2018

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

Xin chào anh em, hôm nay mình muốn đem đến cho anh em những từ lóng thông dụng được dùng rất nhiều trong giao tiếp của người Mĩ.

1. Gonna = Going to (Sẽ làm gì trong tương lai)

2. Gotta = Got to (Phải làm gì)

3. Kindda = Kind of (Kiểu, loại gì)

4. Wanna = Want to (Muốn làm gì)

5. Lemme = Let me (Để tôi làm gì)

6. Dunno = Don't/ Doesn't know(Không biết)