Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội


Lớp T45 - TỐI 2;5 - KG Dự Kiến 24/12

Khai giảng ngày: 24-12-2020
Lịch học: 19H30-21H30
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký

Cơ Sở 2 : Số 1 ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội


Lớp TG42 - TỐI 4;CN - KG 29/11

Khai giảng ngày: 29-11-2020
Lịch học: 19h30-21h30
Địa điểm: Cơ Sở 2 : Số 1 ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký
Lớp TG46 - TỐI 3;6 - KG Dự Kiến 21/12

Khai giảng ngày: 21-12-2020
Lịch học: 19H30-21H30
Địa điểm: Cơ Sở 2 : Số 1 ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký

Cơ sở 3 : Số 51 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội


Lớp TNT41 - TỐI 4;CN - KG 2/12

Khai giảng ngày: 02-12-2020
Lịch học: 19h30-21h30
Địa điểm: Cơ sở 3 : Số 51 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội

Đăng ký

Cơ sở 7 : số 34, ngõ 6B, Nguyễn Khuyến, Hà Đông


Lớp TD50 - TỐI 4;CN - KG Dự Kiến 30/12

Khai giảng ngày: 30-12-2020
Lịch học: 19H30-21H30
Địa điểm: Cơ sở 7 : số 34, ngõ 6B, Nguyễn Khuyến, Hà Đông

Đăng ký

Cơ Sở 8 : Số 1 ngõ 28/5 Dương Khuê - Cầu Giấy - Hà Nội


Lớp TK49 - TỐI 3;6 - KG Dự Kiến 25/12

Khai giảng ngày: 25-12-2020
Lịch học: 19H30-21H30
Địa điểm: Cơ Sở 8 : Số 1 ngõ 28/5 Dương Khuê - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký