Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội


Lớp A440 - TỐI 4;7 - KG 25/3

Khai giảng ngày: 25-03-2020
Lịch học: 18h30-21h30
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký
Lớp A444 - CHIỀU 2;5 - KG 9/3

Khai giảng ngày: 09-03-2020
Lịch học: 14h00-17h00
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký
Lớp A600 - SÁNG 2;5 - KG 26/3

Khai giảng ngày: 26-03-2020
Lịch học: 8h00-10h00
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký
Lớp A601 - CHIỀU 2;5 - KG 30/3

Khai giảng ngày: 30-03-2020
Lịch học: 14h00-16h00
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký
Lớp A602 - CHIỀU 3;6 - KG 2/4

Khai giảng ngày: 02-04-2020
Lịch học: 14h00-16h00
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký
Lớp A603 - CHIỀU TỐI 2;5 - KG 26/3

Khai giảng ngày: 26-03-2020
Lịch học: 17h15 - 19h15
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký
Lớp A604 - CHIỀU TỐI 3;6 - KG 24/3

Khai giảng ngày: 24-03-2020
Lịch học: 17h15 - 19h15
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký
Lớp A606 - TỐI 3;6 - KG 27/3

Khai giảng ngày: 05-03-2020
Lịch học: 19h30 - 21h30
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký
Lớp A607 - TỐI 4;CN - KG 29/3

Khai giảng ngày: 29-03-2020
Lịch học: 19h30 - 21h30
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AO622 - TỐI THỨ 2; 5; 7

Khai giảng ngày: 20-04-2020
Lịch học: 19H30 - 21H00
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AO624 - TỐI THỨ 3; 6; CN

Khai giảng ngày: 24-04-2020
Lịch học: 19H30 - 21H00
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký

Cơ Sở 2 : Số 1 ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội


Lớp AG445 - CHIỀU 2;5 - KG 26/3

Khai giảng ngày: 26-03-2020
Lịch học: 14h00-17h00
Địa điểm: Cơ Sở 2 : Số 1 ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AG608 - SÁNG 3;6 - KG 31/3

Khai giảng ngày: 31-03-2020
Lịch học: 8h00-10h00
Địa điểm: Cơ Sở 2 : Số 1 ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AG609 - CHIỀU 2;5 - KG 30/3

Khai giảng ngày: 30-03-2020
Lịch học: 14h00 - 16h00
Địa điểm: Cơ Sở 2 : Số 1 ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AG610 - CHIỀU TỐI 2;5 - KG 26/3

Khai giảng ngày: 26-03-2020
Lịch học: 17h15 - 19h15
Địa điểm: Cơ Sở 2 : Số 1 ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AG611 - TỐI 3;6 - KG 3/4

Khai giảng ngày: 03-04-2020
Lịch học: 19h30 - 21h30
Địa điểm: Cơ Sở 2 : Số 1 ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AG612 - TỐI 4;CN - KG 29/3

Khai giảng ngày: 29-03-2020
Lịch học: 19h30 - 21h30
Địa điểm: Cơ Sở 2 : Số 1 ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký

Cơ sở 7 : Số 242 đường Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội


Lớp AD615 - TỐI 3;6 - KG 24/3

Khai giảng ngày: 24-03-2020
Lịch học: 19h30 - 21h30
Địa điểm: Cơ sở 7 : Số 242 đường Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AD616 - TỐI 4;CN - KG 29/3

Khai giảng ngày: 29-03-2020
Lịch học: 19h30 - 21h30
Địa điểm: Cơ sở 7 : Số 242 đường Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội

Đăng ký

Cơ Sở 8 : Số 1 ngõ 28/5 Dương Khuê - Cầu Giấy - Hà Nội


Lớp AK434 - TỐI 3;6 - KG 27/3

Khai giảng ngày: 27-03-2020
Lịch học: 19h30 - 21h30
Địa điểm: Cơ Sở 8 : Số 1 ngõ 28/5 Dương Khuê - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AK436 - TỐI 2;5 - KG 26/3

Khai giảng ngày: 26-03-2020
Lịch học: 19h30 - 21h30
Địa điểm: Cơ Sở 8 : Số 1 ngõ 28/5 Dương Khuê - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AK446 - CHIỀU 3;6 - KG 31/3

Khai giảng ngày: 31-03-2020
Lịch học: 14h00 - 16h00
Địa điểm: Cơ Sở 8 : Số 1 ngõ 28/5 Dương Khuê - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AK447 - TỐI 4;CN - KG 5/4

Khai giảng ngày: 05-04-2020
Lịch học: 19h30 - 21h30
Địa điểm: Cơ Sở 8 : Số 1 ngõ 28/5 Dương Khuê - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký