Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội


Lớp A665 - SÁNG 2;5 - KG 3/12

Khai giảng ngày: 03-12-2020
Lịch học: 9H00 -11H00
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký
Lớp A675 - CHIỀU 2;5 - KG 30/11

Khai giảng ngày: 30-11-2020
Lịch học: 14h00-16h00
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký
Lớp A695 - CHIỀU TỐI 2;5 - KG Dự Kiến 21/12

Khai giảng ngày: 21-12-2020
Lịch học: 17H15-19H15
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký
Lớp A696 - TỐI 2;5 - KG Dự Kiến 17/12

Khai giảng ngày: 17-12-2020
Lịch học: 19H30-21H30
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký
Lớp A697 - TỐI 3;6 - KG Dự Kiến 11/12

Khai giảng ngày: 11-12-2020
Lịch học: 19H30-21H30
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký

Cơ Sở 2 : Số 1 ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội


Lớp AG682 - TỐI 2;5 - KG 30/11

Khai giảng ngày: 30-11-2020
Lịch học: 19h30-21h30
Địa điểm: Cơ Sở 2 : Số 1 ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AG689 - CHIỀU 2;5 - KG 30/11

Khai giảng ngày: 30-11-2020
Lịch học: 14h00-16h00
Địa điểm: Cơ Sở 2 : Số 1 ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AG700 - CHIỀU TỐI 3;6 - KG Dự Kiến 25/12

Khai giảng ngày: 25-12-2020
Lịch học: 17H15-19H15
Địa điểm: Cơ Sở 2 : Số 1 ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký

Cơ sở 3 : Số 51 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội


Lớp ANT667 - SÁNG 3;6 - KG 1/12

Khai giảng ngày: 01-12-2020
Lịch học: 9h00-11h00
Địa điểm: Cơ sở 3 : Số 51 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội

Đăng ký
Lớp ANT679 - CHIỀU TỐI 2;5 - KG 17/12

Khai giảng ngày: 17-12-2020
Lịch học: 17H15 - 19H15
Địa điểm: Cơ sở 3 : Số 51 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội

Đăng ký
Lớp ANT681 - TỐI 3;6 - KG 1/12

Khai giảng ngày: 01-12-2020
Lịch học: 19h30-21h30
Địa điểm: Cơ sở 3 : Số 51 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội

Đăng ký
Lớp ANT698 - CHIỀU TỐI 2;5 - KG Dự Kiến 28/12

Khai giảng ngày: 28-12-2020
Lịch học: 17H15-19H15
Địa điểm: Cơ sở 3 : Số 51 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội

Đăng ký

Cơ sở 7 : số 34, ngõ 6B, Nguyễn Khuyến, Hà Đông


Lớp AD687 - TỐI 2;5 - KG 26/11

Khai giảng ngày: 26-11-2020
Lịch học: 19h30-21h30
Địa điểm: Cơ sở 7 : số 34, ngõ 6B, Nguyễn Khuyến, Hà Đông

Đăng ký
Lớp AD688 - TỐI 3;6 - KG 18/12

Khai giảng ngày: 18-12-2020
Lịch học: 19h30-21h30
Địa điểm: Cơ sở 7 : số 34, ngõ 6B, Nguyễn Khuyến, Hà Đông

Đăng ký

Cơ Sở 8 : Số 1 ngõ 28/5 Dương Khuê - Cầu Giấy - Hà Nội


Lớp AK685 - TỐI 2;5 - KG 3/12

Khai giảng ngày: 03-12-2020
Lịch học: 19h30-21h30
Địa điểm: Cơ Sở 8 : Số 1 ngõ 28/5 Dương Khuê - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AK686 - TỐI 3;6 - KG 1/12

Khai giảng ngày: 01-12-2020
Lịch học: 19h30-21h30
Địa điểm: Cơ Sở 8 : Số 1 ngõ 28/5 Dương Khuê - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AK690 - CHIỀU TỐI 2;5 - KG 3/12

Khai giảng ngày: 03-12-2020
Lịch học: 17H15 - 19H15
Địa điểm: Cơ Sở 8 : Số 1 ngõ 28/5 Dương Khuê - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký