Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội


Lớp A429 - TỐI 2;5 - KG 13/2

Khai giảng ngày: 13-02-2020
Lịch học: 18h30-21h30
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký
Lớp A430 - TỐI 3;6 - KG 14/2

Khai giảng ngày: 14-02-2020
Lịch học: 18h30-21h30
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký
Lớp LỚP CHỜ GIAO TIẾP CƠ BẢN HỌC NGOÀI TẾT

Khai giảng ngày: 03-02-2020
Lịch học: 18h30-21h30
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký
Lớp A440 - TỐI 4;7 - KG 14/3

Khai giảng ngày: 14-03-2020
Lịch học: 18h30-21h30
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký
Lớp A444 - CHIỀU 2;5 - KG 24/2

Khai giảng ngày: 24-02-2020
Lịch học: 14h00-17h00
Địa điểm: Cơ sở 1 : Số 186 Giải Phóng - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký

Cơ Sở 2 : Số 1 ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội


Lớp AG431 - TỐI 2;5 - KG 13/2

Khai giảng ngày: 13-02-2020
Lịch học: 18h30-21h30
Địa điểm: Cơ Sở 2 : Số 1 ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AG432 - TỐI 3;6 - KG 13/3

Khai giảng ngày: 13-03-2020
Lịch học: 18h30-21h30
Địa điểm: Cơ Sở 2 : Số 1 ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AG437 - TỐI 2;5 - KG 24/2

Khai giảng ngày: 24-02-2020
Lịch học: 18h30-21h30
Địa điểm: Cơ Sở 2 : Số 1 ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AG441 - TỐI 4;7 - KG 26/2

Khai giảng ngày: 26-02-2020
Lịch học: 18h30-21h30
Địa điểm: Cơ Sở 2 : Số 1 ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AG445 - CHIỀU 2;5 - KG 27/2

Khai giảng ngày: 27-02-2020
Lịch học: 14h00-17h00
Địa điểm: Cơ Sở 2 : Số 1 ngõ 243 phố Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký

Cơ sở 7 : Số 242 đường Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội


Lớp AD435 - TỐI 2;5 - KG 24/2

Khai giảng ngày: 24-02-2020
Lịch học: 18h30-21h30
Địa điểm: Cơ sở 7 : Số 242 đường Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AD443 - TỐI 3;6 - KG 6/3

Khai giảng ngày: 06-03-2020
Lịch học: 18h30-21h30
Địa điểm: Cơ sở 7 : Số 242 đường Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội

Đăng ký

Cơ Sở 8 : Số 1 ngõ 28/5 Dương Khuê - Cầu Giấy - Hà Nội


Lớp AK433 - TỐI 2;5 - KG 17/2

Khai giảng ngày: 17-02-2020
Lịch học: 18h30-21h30
Địa điểm: Cơ Sở 8 : Số 1 ngõ 28/5 Dương Khuê - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AK434 - TỐI 3;6 - KG 18/2

Khai giảng ngày: 18-02-2020
Lịch học: 18h30-21h30
Địa điểm: Cơ Sở 8 : Số 1 ngõ 28/5 Dương Khuê - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AK446 - CHIỀU 3;6 - KG 3/3

Khai giảng ngày: 03-03-2020
Lịch học: 14h00-17h00
Địa điểm: Cơ Sở 8 : Số 1 ngõ 28/5 Dương Khuê - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký
Lớp AK447 - TỐI 4;7 - KG 29/2

Khai giảng ngày: 29-02-2020
Lịch học: 18h30-21h30
Địa điểm: Cơ Sở 8 : Số 1 ngõ 28/5 Dương Khuê - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký